Name : Rasha Kadhim Hamza Almahmood

title : Assistant Professor

College : Agriculture

Department : Horticulture and gardening

Email : rasha.almahmood@uobasrah.edu.iq

Rasha Kadhim Hamza Almahmood


رشا كاظم حمزة
دكتوراره نباتات طبية و عطرية
كلية الزراعة جامعة البصرة
حاصلة على شهادة الماجستير سنة 2008
حاصلة على شهادة الدكتوراه عام 2019