Name : Adnan Sultan AbdulNabi

title : Professor

College : Education for Pure Sciences

Department : Chemistry

Email : adnan.abdulnabi@uobasrah.edu.iq

Adnan Sultan AbdulNabi
استاذ في قسم الكيمياء / كلية التريبية للعلوم الصرفة باختصاص كيمياء تحليلية واشغل حاليا منصب عميد كلية التربية في القرنة . اشرفت على العديد من طلبة الماجستير والدكتوراه في مجال تحضير وتقييم مثبطات التاكل الكيمياوي ولدي براءة اختراع ضمن المجال المذكور